Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

1. Właścicielem sklepu znajdującego się pod adresem internetowym: fioricraft.pl  jest firma „FIORI Agnieszka Cebula” z siedzibą w Lwówku Śląskim NIP 6161059473 , REGON 022209190 .Szczegółowe dane firmy znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

2. Sprzedaż artykułów odbywa się za pośrednictwem internetu. Poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie, oraz dokonanie wyboru towarów, składający zamówienie, zwany dalej Kupującym zawiera umowę z firmą realizującą zamówienie zwaną dalej Sprzedającym.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia, które wpłynęły po godzinie 18:00 oraz w dni wolne od pracy są traktowane jako zamówienia z następnego dnia roboczego. Zamówienia rejestrowane są automatycznie. 

4. Kupujący może w szczególnych wypadkach złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej. Kupujący zobowiązuje się do podania w zamówieniu wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do jego realizacji tzn. dokładnego adresu, formy płatności, oraz szczegółowych opisów wybranego towaru.   

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne. 

6. Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki są naliczane według obowiązującego cennika. Tabela kosztów i opłat znajduje się w zakładce wysyłka.

7. W przypadku przedpłaty na konto wysyłka zamówionego towaru następuje do 72h od momentu wpłynięcia na konto Sprzedającego należności za zakupy.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do szczegółów zamówienia, bądź chwilowego braku towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki do momentu całkowitego wyjaśnienia z Kupującym wszystkich niewiadomych. 

9. Realizacja zamówienia odbywa się dopiero po potwierdzeniu go przez Kupującego. 

10. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za złą pracę i nieterminowość oraz zagubienie lub zniszczenie przesyłki przez firmy kurierskie oraz Pocztę Polską. Dokumentem stwierdzającym nadanie przez nas przesyłki, jest dowód nadania przesyłki – formularz kopia, lub dowód przesyłki (kopia)  lub inne pokwitowanie firmy kurierskiej. Sprzedający zobowiązuje się do terminowej realizacji i nadania zamówień w urzędzie pocztowym, wydanie kurierowi lub umieszczenie w Paczkomacie nie ponosi natomiast odpowiedzialności za dalszą drogę przesyłki. 

11. Reklamacje z powodu wady produktu zostaną rozpatrzone po nadesłaniu przez Kupującego zdjęcia wadliwego produktu wraz z opisem na adres mailowy wskazany w zakładce „Kontakt”. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy, po uprzednim przesłaniu go przez Kupującego na wskazany adres.  

12. Wszelkie reklamacje zostaną uznane tylko na podstawie dowodu sprzedaży. 

13. Sprzedający nie uwzględnia reklamacji powstałych na skutek zniszczenia bądź uszkodzenia przesyłki w trakcie jej dostarczania.  

14. Zgłoszenie reklamacji należy dokonać w terminie do 14 dni od daty nadania przesyłki. 

15. Kupujący ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty nadania przesyłki. Zwrotowi lub wymianie podlega towar kompletny i oryginalnie zapakowany. 

16. fioricraft.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen, opisów produktów, zmiany treści niniejszego regulaminu itp. treści na naszej stronie internetowej i w swojej ofercie.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia , zwrot kosztów towaru leży po stronie kupującego) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.